ESCOLA DE BÀSQUET Club Esportiu Diagonal Mar

cdmFILOSOFIA

Entenem que l’Escola de bàsquet es una eina paral·lela als continguts desenvolupats a les classes i per tant, utilitzem la pràctica esportiva com a un instrument

més de formació i educació, adaptant-la al procés evolutiu dels nens i nenes. Per tant ens marquem els següents objectius:

Que l’ alumne…

–    …assoleixi en el bàsquet el seu nivell tècnic, tàctic i físic més alt possible donades  les seves individuals característiques.

 • …tingui interès per millorar per la simple satisfacció de la millora en sí.
 • …es respecti a sí mateix i als altres.
 • …assoleixi actituds sanes i higièniques en la pràctica de l’esport.
 • …respecti les normes (reglament, tutor de joc…), les persones (jugadors de l’altre equip i acompanyants), les entitats (les altres escoles) i les institucions (Federació, Consell…)
 • …posi per davant les consecucions col·lectives a les individuals.
 • …acceptació de tots els companys i companyes de qualsevol curs.
 • …ajudi als més petits i als endarrerits.
 • …se senti orgullós de formar part de l’Escola i faci tot el possible per mantenir i augmentar la fama d’esportivitat i seriositat de l’Escola a l’exterior.
 • …valori la consecució d’aquests objectius per davant de la victòria.

Per treballar en aquesta línia cal prèviament:

La consideració per part de tots (monitors, entrenadors, pares…) de l’Escola de bàsquet d’un espai de treball seriós i responsable i no pas un aparcament temporal dels nens i nenes.

 • Una estreta col·laboració entre el Col·legi, l’Escola de bàsquet i els pares.
 • Una estructura no depenent de les persones que garanteixi una bona gestió tècnica, el manteniment del material, la disponibilitat i manteniment de les instal·lacions, la gestió administrativa i burocràtica,…

PROGRAMA:

La programació de l’Escola de Basquetbol no contempla només el domini motriu, també es tindrà cura dels aspectes cognitius; socials i afectius:

 • Aspecte motriu: el contingut principal és la preparació, orientació, entrenament i aplicació de les aptituds i de les tècniques motrius. Principalment les específiques del bàsquet.
 •  Aspecte cognitiu: l’activitat esportiva ha de superar l’aspecte purament motriu per arribar al nivell de la comprensió. En tots els seus nivells, l’aprenentatge implica reflexió i acció.
 • Aspecte social: la practica del bàsquet es desenvolupa en un context social de relacions interpersonals.
 • Aspecte afectiu: la practica d’un esport col·lectiu com es el bàsquet comporta unes situacions on es poden treballar diversitat d’actituds i valors.

 

OJECTIUS GENERALS

 • Objectiu motriu: Desenvolupar les habilitats motrius bàsiques i desenvolupar situacions tècniques i tàctiques senzilles corresponents a l’etapa d’iniciació al bàsquet.
 •  Objectiu cognitiu: desenvolupar la conducta motriu més positiva en cada acció del joc i per aconseguir-ho el nen o nena ha d’entendre l’activitat que està realitzant.
 •  Objectiu afectiu: adquirir un interès perdurable per la pràctica del bàsquet. Augmentar la confiança en si mateix per la consciencia dels seus coneixements i la consecució de fites esportives tant individuals com col·lectives.
 •  Objectiu social: Viure en equip experiències de comportament que requereixin tolerància i solidaritat. Aprendre a dominar els conflictes que hi ha en l’esport i respectar els reglaments: El de l’equip; el de l’Escola de bàsquet; el de la competició..

Desenvoluparem en aquesta programació els objectius específics de l’aspecte motriu doncs entenem que els altres es treballen al mateix temps doncs son inherents a la pràctica de l’esport del bàsquet.

Monitors i professorat del Club Diagonal Mar                                                                                                                                                                                                                                bkt

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>