COMUNICAT  CASALS 2020

logs 3

 

 

Estimades famílies,
Com ja sabeu, el casal d’aquest any ha estat molt difícil d’engegar a causa de les mesures tan dràstiques de prevenció que ha provocat el COVID-19, forçant-nos a canviar l’organització que teníem pensada i planificada, a seguir uns criteris que s’allunyen molt de la nostra línia pedagògica. Malgrat això, per compromís amb l’escola, les famílies i els infants, hem intentat tirar-lo endavant alhora que hem volgut transmetre-us el màxim de transparència possible enviant-vos el comunicat de la setmana passada, en el que us explicàvem en què anava a consistir el plantejament del casal.
Una conseqüència del comunicat és que força famílies es van donar de baixa i que la majoria de les inscripcions han restat sense pagar. Com recordareu en un mail anterior es va fixar el divendres passat, 5 de juny, com a data màxima per a fer com a mínim la primera part del pagament del casal, entenent que si no es feia l’esmentat pagament, la inscripció es consideraria com a no confirmada.
Ens sap molt greu informar-vos que, passada aquesta data, el nombre d’inscripcions confirmades és molt baix i això encara ha dificultat més l’organització del casal, fent que no s’assoleixin els mínims establerts i no acomplint-se les condicions necessàries per a oferir el casal. D’una banda, l’empresa encarregada de la cuina ens ha informat que, amb tan pocs participants diaris no ens poden oferir cuina pròpia sinó menjar transportat i un menú que s’allunya molt del que les famílies de l’Arenal estan acostumades i pel que han lluitat tant.
D’una altra, seguint les directrius marcades per la Generalitat sobre la mesura de repartir als nens i nenes en grups de màxim 10 integrants, quan el nombre d’inscrits és tan baix ens obliga a fer els grups seguint criteris no pedagògics, com per exemple els horaris d’entrada en lloc de l’edat dels participants, fent que haguem de reunir infants d’edats molt dispars i per tant dificultant encara més poder desenvolupar activitats que interessin per igual a tots els nens nenes i el teixir complicitats entre ells i elles.
Ens ha costat molt prendre aquesta decisió però, havent-ho debatut en profunditat tant l’AFA de l’Arenal com Closques, i amb el suport de l’escola, tot plegat ens aboca, amb molta tristesa per part nostra, a haver de cancel•lar el casal d’aquest any, doncs creiem que en aquest moment i amb aquestes circumstàncies no podem oferir el casal amb les condicions mínimes necessàries perquè sigui el servei de qualitat que volem donar i pel que tant hem treballat des del mes d’octubre, moment que l’AFA va confiar en Closques per fer el casal i a partir del qual ja vam anar pensant i preparant les activitats i les sortides mitjançant diverses reunions amb les coordinadores i l’equip de monitoratge, on els infants gaudeixin, creixin i comparteixin. Us agraïm molt la confiança que ens heu donat apostant per nosaltres i esperem que en properes oportunitats us puguem oferir el nostre casal tal com havíem dissenyat i com sabem que els nens i nenes gaudiran.
De seguida retornarem el 100% dels diners que s’han pagat. Els nens i nenes que se’ls havia concedit una beca la poden mantenir en un altre casal.
Moltes gràcies.tot anirà bé 2020