Projecte extraescolar

Introducció
En la organització de les activitats extraescolars s’ha tingut en compte:

 

Han de servir per a desenvolupar la personalitat integral dels infants.

 

Estaran dirigides a complementar l’horari lectiu. Seran específicament lúdiques, formatives i de foment de les relacions interpersonals.

 

Seran voluntàries i obertes a tot l’alumnat del centre.

 

Tindran un respecte absolut a la línia pedagògica de l’escola, les directrius del Consell Escolar i els criteris pedagògics del Claustre.
Les línies bàsiques que han de regular les activitats extraescolars són:
  1. Apuntar-se a una activitat extraescolar implica el manteniment del nen/a en la mateixa com a mínim durant un trimestre. Només per causa major justificada s’acceptarà la baixa de l’activitat.
  2. Si al finalitzar un trimestre alguna família vol realitzar algun canvi d’activitat extraescolar ho haurà de comunicar amb temps suficient (15 dies abans d’acabar el tercer mes del trimestre-  15 desembre/ 15 de març). Estarà subjecte a que en la nova activitat que es vulgui realitzar hi hagi places disponibles. Tingueu en compte que una baixa d’una activitat pot fer perillar la continuaitat de la mateixa degut al nombre mínim de nens/es per dur-la a terme. Canviar un nen d’activitat pot significar un perjudici a les altres families. Us demanem davant de qualsevol canvi consulteu amb Closques! o amb la coordinadora
  3. Les activitats del mes de juny formen part del tercer trimestre i, per tant, tampoc s’acceptarà la baixa si no és per causa justificada. Entre les causes justificades no s’accepta el fet de no fer l’activitat que s’ organitza per tal de cobrir la franja horària de 15 a 16:30 durant l’horari intensiu de l’escola.
  4. Si alguna activitat te excés de demanda, els socis de l’Ampa tenen prioritat sobre els no socis. De la mateixa manera, tenen preferència les sol·licituds presentades dins dels terminis establerts per apuntar-se. Si tot i així hi ha excés de demanda d’alguna activitat la forma de desempat serà mitjançant un sorteig per números, es repartiran a cadascun dels nens inscrits (que siguin socis i no tinguin impagats) i es farà un sorteig públic a l’escola.
  5. Es demana a les famílies que estiguin al dia del pagament de les activitats.
L’incompliment d’alguna de les normes anteriors es tindrà en compte alhora de la inscripció dels nens/es en activitats futures, i pot ser un nou criteri a afegir als del punt Nº4 davant d’excés de demanda.

 

 PROJECTE ESPECÍFIC DE L’ESCOLA L’ARENAL DE LLEVANT
 PROJECTE ESPECÍFIC DE L’ESCOLA ANGLESOLA

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>