Inici

cropped-logo.jpg

Closques neix per donar resposta a les necessitats d’oci de nens i nenes i també com a eina de conciliació familiar i laboral per a les famílies d’un centre d’ educació infantil i primària

 

Els objectius de la nostra entitat són:

Oferir uns servei d’ alta qualitat, complint sempre amb la legislació i les normes que regeixen el món de lleure infantil.
Mostrar el màxim de transparència en la nostra gestió, garantint la igualtat de tracte a tots els membres.
Actuar en sintonia amb el model educatiu de l’ escola, quedant integrats en el plantejament d’ activitats i filosofia de la nostra entitat.
Apostar per la innovació amb les noves propostes d’ activitats extraescolars.
Treballar sempre amb un màxim d’ il·lusió i empenta, colze a colze amb tota la comunitat educativa.
Actuar amb a màxima eficàcia en la gestió i d’ aquí la nostra aposta per la formació continua i la transferència de coneixements de tots els integrants de la nostra entitat, començant per la pròpia direcció.
Formar el nostre personal com a requisit indispensable per dotar al projecte de tota la solidesa que requereix.

 

Projecte Educatiu

El projecte educatiu de Closques està basat en actituds i valors                   d’ integració i pluralitat. L’ objectiu de les activitats que oferim no consisteix únicament en contribuir a la formació dels infants, sinó fer-ho de manera divertida, sense oblidar que s’ està actuant en el temps lliure dels nens i nenes.
Les activitats extraescolars apareixen davant la necessitat de completar             l’ENSENYAMENT reglat amb activitats lúdiques que ajuden a la formació de l’infant mitjançant tasques que per raons de currículum o manca de temps, no tenen cabuda en l’ àmbit formal de l’ escola.
Aquestes activitats ofereixen l’ oportunitat de treballar una sèrie de valors; sempre d’ acord amb el projecte educatiu de centre i en concordança amb l’ equip directiu i de mestres.
L’ elaboració del programa d’ activitats es farà conjuntament amb l’ AMPA, seguint les recomanacions de l’ escola, atenent als seus interessos i necessitats, i estant obert en tot moment a noves propostes.
El programa de cada activitat estarà prèviament consensuat per totes les parts i proposat al Consell Escolar per a la seva aprovació.
Totes les activitats disposaran d’un o més dies de portes obertes per a que els pares i mares puguin gaudir dels seus avenços.
CLOSQUES COL·LABORA AMB :

Acellec empresa associada - Còpia         Aj Sant Martí - Còpia

kiddo imatge          JUMPIJNG       ROGELIO RIVEL 1

EEB      HANDBOL POBLENOU    cdm       CNBLOGO-DIN4  RODATS  vila olimpica clbtecnolegoris