TECLAT I GUITARRA

teclat i guitarra                                                    TALLER D’INSTRUMENTS

Guitarra – Piano

iniciació a la practica musical instrumental 
Lobjectiu és posar en pràctica els valors teòrics apresos a les classes i el contacte amb la música mitjançant un instrument.
Ja coneixem el potencial de la música: augmenta la capacitat de concentració, estructura la forma destudiar del nen, doncs és una tasca que requereix constància, contribueix a la integració dels alumnes en el món cultural, activa parts del cervell que normalment romanen adormides -diversos estudis científics han constatat aquesta afirmació- també li dóna loportunitat al nen de relacionar-se amb altres nens en un espai de creativitat. A més a més la música es pot realitzar amb qualsevol instrument fins i tot amb artefactes que , a priori, semblarien o podrien no considerar-se musicals.
Dit això, considerem molt important lexperimentació des de linici amb diferents instruments i amb temps, anar observant quin és l’ instrument que li agrada al nen, del seu possible potencial sobre altres instruments, doncs considerem que aquest és un bon inici…
Preferim inculcar als nostres alumnes una estima per la música i pel seu instrument, per sobre de possibles resultats futurs, establir vincles i no barreres, independentment de si el nen/a està més o menys capacitat…, doncs l‘ experiència ens ha demostrat que tota activitat que es realitza des de lentrega i la passió convençuda acaba essent molt més gratificant i profitosa que en les ocasions en les quals es fa la elecció per lalumne, considerant que és el millor pel nen, sense tenir realment en compte que és el que apassiona realment a lalumne.
L‘ experiència ideal seria obtenir com a resultat el benestar del nen i obtenir el total recolzament i implicació dels pares. Volem que lactivitat musical sigui un vehicle més de comunicació entre petits i grans. Un espai per lexpansió de la creativitat i lamor per la música, que tothom pugui gaudir de l’activitat i que aquesta esdevingui profitosa i divertida, tant pel nen com pels pares i mares.
Una vegada que lalumne té contacte amb la música duna manera natural i gratificant, quan aquest alumne ja està entregat, comencem el camí meravellós de lexperiència vital musical.
Lalumne, amb el temps i mitjançant les seves experiències, podrà veure quin és l’ instrument o inclús els instruments, que finalment el caracteritzaran.
En aquesta ocasió el primer contacte amb l’ instrument és importantíssim, hem de generar tots plegats un ambient de classe de total confiança i respecte vers el treball, introduir [alumne amb una actitud de treball dintercanvi mutu, dimplicació, tant per part de lalumne com per part del professor/a ja que promovem un espai d’ aprenentatge i diversió.
Tenim la seriosa convicció que un mestre motivat i amb confiança implantarà en el seu alumne aquesta manera de treballar, aquesta serà una de les condicions de base més importants.
Les persones que treballen en aquesta projecte estan implicades i motivades. Treballar en equip, sense esperar resultats grandiloqüents i esperant-ho tot quan sha realitzat una bona feina.
La música dóna eines per afrontar la vida, molt importants, és una activitat que es genera a partir de lassaig derror. Lalumne comenta a conviure i a veure els resultats que venen duna constància i destimar molt el que fas, que si hi ha un passatge musical que no surt no hi ha cap problema, amb paciència i treball sortirà. A vegades en inici costa una mica que lalumne sigui conscient daquest fet, dons sens educa en una societat que vol resultats ràpids i perfectes i això, malauradament, a la pràctica comporta desil·lusió i moltes vegades frustració. Sabent que es desenvolupa una activitat, que si es treballa amb una bona direcció i amb un grau denergia positiva, donarà els seus fruits, però sense obsessionar-nos per aquest fet.
Hem pogut comprovar com la música potencia i desenvolupa les capacitats tant intel·lectuals com emocionals. Envaeixen de manera gratificant totes les àrees de la vida familiar i social. Dóna la oportunitat de conèixer moltes persones daltres cultures, daltres artistes, que poden promoure espais per la creació i la integració humana… La música agermana a les persones. Es un llenguatge universal.
També hem daprendre a conviure amb el treball diari, doncs shan dadquirir eines de treball de constància, no es una activitat que doni fruits si sestudia just el dia anterior a la classe, algun rendiment sen traurà, però no tant gustós com la feina ben feta.

METODOLOGIA

Les classes estaran estructurades i treballades PRÈVIAMENT pel mestre, PERÒ també ho haurien destar per part deLs alumnes, variaran en funció de les necessitats de cada alumne, aixÒ vol dir que encara que [estructura serÀ ordenada i fixa, el material sorganitzarÀ i es PERSONALITZARÀ segons [alumne, dons cada alumne és un món i es mereix un tracte diferent i divers.
El mestre SERÀ flexible i polivalent, sempre tenint en compte lequilibri entre [EXIGÈNCIA i la TRANSIGÈNCIA, permetent un joc de forces que ens DONARÀ aquesta ambient assossegat que es necessita per a la PRÀCTICA musical. Tot aixÒ treballat des del convenciment i la passió per La música i les persones.
Serem fidels a la línia de treball CLÀSSIC perÒ introduint totes les eines de treball del segle XXI.
Les classes estan estructurades en tres parts : (els temps son orientatius)
Primera part (10 minuts) podrem fer servir un vídeo explicatiu, power-point, movie-maker… relacionat sempre amb el que farem i material a treballar.
Segona part (10 minuts) afinació i joc amb el so. Cercar sons de l’ instrument, amb aixÒ aconseguim que Lalumne es relacioni amb l’ instrument duna manera familiar. Es tracta la iniciació a la TÈCNICA instrumental duna forma divertida i profitosa.
Tercera part (35 minuts) assaig de peces, utilitzant el MÈTODE Yamaha en inici (de repetició) i progressivament iniciant la lectura de la partitura a la PRÀCTICA instrumental.
En l’ inici de la prÀctica instrumental, el temps MÀXIM amb L’ instrument SERÀ de 45 minuts.
La intenció és apropar el nen a la música des de totes les perspectives possibles, introduir-lo a totes les musiques del món promovent una EXPERIÈNCIA creativa i cultural rica i diversa sense oblidar els propis valors de la nostra música occidental. Aquesta té com a característica un sistema HARMÒNIC riquíssim, així com en altres cultures, perÒ essent en el nostre cas els abanderats de la música escrita.
Per aixÒ, tot i promoure les tÈcniques modernes daprenentatge, sempre posem molta energia en introduir el nen, a mode de joc, en la lectura de partitures.
És aquí on a vegades podem tenir major resistÈncia, responent sempre amb predisposició creativa a les dificultats que sens presentin. Inculcant en lalumne l’ estima pel treball musical.

teclat 2teclat 2

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>